Nguyen Minh Do Nguyen Minh
Nguyen Minh Do Nguyen Minh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 48 lượt xem

em nhập ng thức "VLOOKUP(lookup_valuetable_arraycol_index_num[range_lookup]" Trong đó

cho em hỏi em nhập công thức "VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]". Trong đó phần table array em lấy từ file excel khác. Em muốn tắt liên kết giữa hai file excel để file kết quả sau khi gửi đi không bị mất. Em lên làm thế nào ạ ? 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 48 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Minh Do Nguyen Minh 11:03 - Mar 13, 2021

Chào bạn bạn cần copy dữ liệu sang file đang sử dụng nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội