NH Thanh - Gmail2
NH Thanh - Gmail2
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 71 lượt xem

hướng dẫn em cách viết câu lệnh như hình VD em có một bảng dữ

Thày Cô hướng dẫn em cách viết câu lệnh như hình với ạ, VD em có một bảng dữ liệu, làm thế nào để em chọn được vùng đó ạ?


Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 71 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 08:03 - Mar 17, 2021

Chào bạn code sẽ thế này bạn nhé:

sheetname.range("a4:C"&dongcuoi).select

bạn sửa lại thế này bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 10:03 - Mar 17, 2021

Dạ cảm ơn Thày

Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 10:03 - Mar 17, 2021

Nhưng với biến trên ở cột C như Thày gợi ý ở dòng lệnh trên, nhưng nếu bảng dữ liệu của em có 90 cột (vì e muốn xác định cột cuối chứ ko muốn kéo bảng dữ liệu da nhìn đến cột cuối) thì chữ C trong câu lệnh trên thay bằng code này để nó tự hiểu tìm đến cột cuối để select hả Thày?


Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 10:03 - Mar 17, 2021

Chào bạn thay đổi số cột cho phù hợp nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội