Minh Đạt Nguyễn
Minh Đạt Nguyễn
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 57 lượt xem

cách lấy gia trị tương ứng của DVT và đơn giá với tên hàng thế nào ak

Cho em hỏi cách lấy gia trị tương ứng của DVT và đơn giá với tên hàng thế nào ak, bài giảng e vẫn chưa thấy đề cặp 

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 57 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Minh Đạt Nguyễn 10:03 - Mar 22, 2021

Để lấy tương ứng ĐVT, Đơn giá theo tên hàng thì bạn có thể tham khảo về hàm INDEX+MATCH. Bạn tham khảo trong bài viết dưới đây nhé:

https://gitiho.com/blog/thay-doi-cong...

Vỗ tay vỗ tay
Minh Đạt Nguyễn 10:04 - Apr 05, 2021
Trang wed em vào không được ( trang Wed không tồn tại ) , em góp ý kiến trong bài học, bài tập nào về nhà, các yêu cầu nào không có trong bài giảng, nhờ A/C cho gợi ý cách làm, để học viên tiện thực hành hoặc có thêm 1 video giải bài tập để học viên theo sát bài và làm theo.
Vỗ tay vỗ tay
Minh Đạt Nguyễn 15:04 - Apr 13, 2021

em thử dùng cách này để lấy giá trị tương ứng của ĐVT sao lại không được nhỉ thầy ơi

Private Sub tb_donvi_Change()
    Dim lr As Long
    lr = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Dim i As Integer
    For i = 3 To lr
        If Me.cb_tenhang.Value = Sheet1.Range("A" & i).Value Then
            Me.tb_donvi.Value = Sheet1.Range("B" & i).Value
        End If
    Next i
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Minh Đạt Nguyễn 09:04 - Apr 14, 2021

Để textbox đơn vị tính nhận được giá trị thì bạn cần hình dung được : Khi nào ô này sẽ nhận giá trị? Phụ thuộc vào sự thay đổi của textbox (hay combobox) nào?

Ví dụ trong bài này ĐVT sẽ thay đổi dựa vào việc chọn mã hàng/ tên hàng. Do đó thiết lập sự kiện thay đổi tại combobox tên hàng, thay vì textbox đvt.

Bạn xem lại nội dung trên nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội