Quách Thị Thơm
Quách Thị Thơm
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 84 lượt xem

Em nhập dữ liệu cứ bị báo lỗi vậy trong khi em đã thêm tk con 11211 trên

Em nhập dữ liệu cứ bị báo lỗi vậy, trong khi em đã thêm tk con 11211 trên hệ thống tk như cô hướng dẫn rồi, mà k thể lưu được ạ

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 84 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Quách Thị Thơm 11:03 - Mar 25, 2021

bạn thêm nhưng bạn có tạo gọp cho tài khoan cấp trên của nó k 

Vỗ tay vỗ tay
Quách Thị Thơm 12:03 - Mar 26, 2021

tạo gộp là sao ạ? Em thấy cô làm như vây, em làm theo nhưng k dc


Vỗ tay vỗ tay
Quách Thị Thơm 09:03 - Mar 27, 2021

gộp là tạo nó là tk con của 112 hay 1121 đó bạn , nó như mình làm đó.

bạn xem lại đây cho chi tiết, nếu chưa dc thì nhắn lại m xem nhé

https://www.youtube.com/watch?v=enG8e

Vỗ tay vỗ tay
Quách Thị Thơm 15:03 - Mar 28, 2021

em tạo tk 11211 là tk con của 1121 rồi mà, em chụp như trên hình đó ạ, xóa đi làm lại rồi cũng k dc!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội