Quách Thị Thơm
Quách Thị Thơm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 62 lượt xem

Em đã vào mực mua hàng nhập hóa đơn mau CCDC mua về nhưng khi vao ghi tăng CCDC

Em đã vào mực mua hàng nhập hóa đơn mau CCDC mua về, nhưng khi vao ghi tăng CCDC thì tìm k thấy chứng từ nguồn hình thành ạ?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 62 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Quách Thị Thơm 09:03 - Mar 27, 2021
bạn nhập kho ccdc vào 153 à? ban mà phân bổ thfi bạn đưa về 242 mới phân bổ, mà đưa về 242  bằng cách nhập kho xuất dùng, hoặc  mua về định khoản thẳng vào 242 trong phần chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ 242 - nợ 133 - có... để dùng luôn rồi báo tăng và chọn chứng từ gốc để phân bổ bạn nhe
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội