Phạm Thị Thanh Hà 
Phạm Thị Thanh Hà 
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 163 lượt xem

giải thích giúp em vì sao thuê ngoài gia ng lại cho vào tk 154 được không

Cô giải thích giúp em vì sao thuê ngoài gia công lại cho vào tk 154 được không ạ, em nghĩ là cho vào tài khoản chi phí dvmua ngoài ạ


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 163 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thanh Hà  08:04 - Apr 01, 2021

thuê ngoài gia công ở  trong trường hợp này là chi phí trực tiếp để cấu thành nên giá vốn mà bạn, nên nếu thông  thường nguyên liệu bạn định khoản 621, nhân công 622.... rồi cuối tháng kc sang 154 , thì giờ thuê hết làm nen bạn định khoản luôn 154  bạn nhé

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thanh Hà  19:12 - Dec 06, 2021
cô cho e hỏi trong dự toán có chi phí trực tiếp là nhân công,nvl,,
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thanh Hà  10:12 - Dec 08, 2021

trong  xay dựng chi phí trực tiếp là chi phí nguyên  liệu, nhân công và cp chung phát sinh trực tiếp tại công trình đó bạn

mây mục này bạn nhìn trong dự toán có, nó có sheet vật liệu, nhân công, cp chung dc  bóc trong dự toán đó

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội