Phạm Trung Tình 
Phạm Trung Tình 
Thảo luận 12 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 125 lượt xem

lỗi của code này ạ?

Chào thầy,

Cho tôi hỏi lỗi của code này ạ?


Thảo luận 12 câu trả lời
Lượt xem 125 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  22:04 - Apr 05, 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên giúp gitiho được không?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  08:04 - Apr 06, 2021

cách đẩy file lên thế nào ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  12:04 - Apr 06, 2021

https://drive.google.com/file/d/1Vq_l..." target="_blank">

http://www.w3.org/1999" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr" style="table-layout: fixed; font-size: 10pt; font-family: Calibri; width: 0px;">
Yêu cầu:
1. Copy Các tất cả các dòng có cột AM là "Sản xuất" xuống dưới dòng cuối bên sheet "Kho tải" - từ dòng 3 trở đi.
2. Tại vùng dữ liệu vừa dán trên sheet "Kho tải" bỏ dấu tất cả chữ có font tiếng Việt.
3. Xóa dữ liệu tại vùng (P3:Q6)
4. Đổi định dạng ngày toàn cột AJ sang dạng text hiển thị dạng dd/mm/yyyy.
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  12:04 - Apr 06, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  12:04 - Apr 06, 2021

Xin lỗi thầy, tôi gửi lại link

https://drive.google.com/file/d/1Vq_l...

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  09:04 - Apr 07, 2021

Chào bạn phần

yêu cầu 1 Copy Các tất cả các dòng có cột AM là "Sản xuất" nghĩa là điều kiện sản xuất là ô nào 

yêu cầu 2 Bỏ dấu tiếng việt bạn dùng function sau:  https://gitiho.com/blog/tim-hieu-ham-...

yêu cầu  3: bạn dùng câu lện ClearContents nhé.

yêu cầu 4 bạn sử dụng vòng lặp và làm như sau:

Sub converttext()
    Sheet3.Range("Aj3").Value = Chr(32) & Sheet3.Range("Aj3").Value
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  10:04 - Apr 07, 2021

TRuy cập vào file excel và video hướng dẫn báo lỗi


Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  10:04 - Apr 07, 2021

chào bạn, bạn đang nói đến file của bạn đúng không?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  10:04 - Apr 07, 2021

Khi truy cập vào link hướng dẫn

yêu cầu 2 Bỏ dấu tiếng việt bạn dùng function sau:  https://gitiho.com/blog/tim-hieu-ham-...

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  11:04 - Apr 07, 2021

Chào bạn bạn chỉ cần sử dụng function đó là được nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  11:04 - Apr 07, 2021

Xin cảm ơn, tôi đã dùng được function đó. Tuy nhiên có cách nào để ghép function đó vào code/macro để chạy tự động ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Trung Tình  11:04 - Apr 07, 2021

Chào bạn bạn cho vào vòng lặp đó và chạy nhé, function cần truyền đối số nào thì bạn truyền vào tương tự như bạn viết trong excel là được

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội