Trần Văn Soái
Trần Văn Soái
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 226 lượt xem

cách viết sub vietcode(rng as range) là như thế nào ah

Thầy cho e hỏi cách viết 

sub vietcode(rng as range) là như thế nào ah

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 226 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Soái 09:05 - May 04, 2021

Đây là cách viết dạng tổng quát, trong đó sẽ luôn kèm theo 1 biến là rng ở dạng range (mà trong các câu lệnh bên trong bạn không cần khai báo lại, chỉ cần dùng ngay).

Khi gọi sub vietcode này ra, bạn cần nạp giá trị cho biến thì mới dùng sub được.

Ví dụ: nạp vùng rng là Sheet1.Range("A2:A100") thì câu lệnh gọi code là:

Call vietcode(Sheet1.Range("A2:A100"))

Khi chạy code này thì toàn bộ các vị trí rng sẽ tính theo vùng ô trên.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Soái 11:05 - May 04, 2021

Chào bạn viết code dạng vietcode(rng as range) và dạng sub có đối số giống như phần ribbon bạn tạo ra đó.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông