Vũ Trung Hiếu
Vũ Trung Hiếu
Thảo luận 13 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 50 lượt xem

Hiện tại mình có 2 sheet gọi là A và B Ở sheet A từ ô A1 đến A9 chứa mã

- Hiện tại mình có 2 sheet gọi là A và B
- Ở sheet A từ ô A1 đến A9 chứa mã lỗi (101 —> 109) và từ ô B1 đến B9 chứa giá trị.
- Ở sheet B từ ô A1 đến W1 là các mã số tương ứng.
- Bây h mình muốn viết code cho nhập giá trị tự động từ sheet A qua sheet B với các mã số tương ứng với nhau thì làm cách nào ạ.


Mình có viết code VBA như thế này.

Sub xxx()

Call Init

With A

Dim a, b As Integer

lr_B
= Last_Row(B, "B", "A")'Dong cuối của sheet B

For c = 1 To 9 Step 1

If .Cells(a, "A").Value = "" Then Exit For

For b = 1 To 23 Step 1

If .Cells(
a, "A").Value = B.Cells(1, b).Value Then

B.Cells(lr_B + 1, d).Value = .Cells(a, "B").Value

Exit For

End If

Next d

Next c

End With

End Sub

Tuy nhiên code không hoạt động được Thầy vui lòng xem và hướng dẫn giúp mình với
Thảo luận 13 câu trả lời
Lượt xem 50 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 13:05 - May 05, 2021
Chào bạn bạn vui lòng đẩy file lên giúp gitiho nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021

cho mình hỏi gửi file lên bằng cách nào vậy 

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021

Chào bạn, bạn gửi lên google drive rồi cho gitiho xin link ở chế độ công khai

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021
Thầy coi hướng dẫn giúp mình với
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021

Chào bạn, bạn cho gitiho xin quyền truy cập nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021

rồi ạ

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021

Chào bạn bạn thử xem code sau nhé:

Option Explicit
Sub chayketqua()
    Dim i As Long
    Dim dc As Long
    dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 1 To dc
     If Cells(1, i) = Sheet1.Range("A" & i) Then
       Sheet2.Cells(2, i) = Sheet1.Range("B" & i)
     End If
    Next i
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 14:05 - May 05, 2021
If Cells(1, i) = Sheet1.Range("A" & i) Then
Câu này là sao ạ

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 15:05 - May 05, 2021

Chào bạn, phần đó  là mình so sánh vùng cột A với phần mã lỗi của bạn, nếu trùng thì mình lấy dữ liệu

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 15:05 - May 05, 2021

Tại sao sheet A và sheet B mình đều xài ẩn i vậy thầy. 

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Trung Hiếu 15:05 - May 05, 2021
Chào bạn vì i ở đây chạy từ 1 đến n và so sánh theo chiều đó, bạn thử xem kết quả có đúng không, còn nếu đúng trường hợp khác thì sẽ chạy vòng lặp với hai biến i và j với i ở sheet a và j ở sheets b
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội