Chị Bùi Thành 
Chị Bùi Thành 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 76 lượt xem

có thể hướng dẫn các hàm trong bảng của phiếu nhập 152 được không

Cô ơi cô có thể hướng dẫn các hàm trong bảng của phiếu nhập 152 được không ạ?e tìm hiểu mà không thể hiểu được ạ

=IF(TYPE(MATCH($C$8;'Nhap-Xuat 152'!$A$12:$A$48695;0))=16;"";MATCH($C$8;'Nhap-Xuat 152'!$A$12:$A$486

=IF(TYPE(MATCH($C$8;OFFSET('Nhap-Xuat 152'!$A$12;I18;0):'Nhap-Xuat 152'!$A$48695;0)+I18)=16;"";MATCH($C$8;OFFSET('Nhap-Xuat 152'!$A$12;I18;0):'Nhap-Xuat 152'!$A$48695;0)+I18)

=IF($I17="";"";INDEX('Nhap-Xuat 152'!$L$12:$L$48695;$I17))

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 76 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chị Bùi Thành  18:05 - May 07, 2021

Bạn đẩy file lên nhóm face m xem cho, chứ nhìn như này khó hdan bạn ạ

https://www.facebook.com/groups/37678...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội