Nguyễn Nam Tước
Nguyễn Nam Tước
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 66 lượt xem

trước khi đăng ký khóa học tôi có trình bài về chuyên môn làm xây

Thầy cho hỏi trước khi đăng ký khóa học, tôi có trình bài về chuyên môn làm xây dựng và được tư vấn là học khóa này nhưng suốt khóa học không thấy bài học nào hướbg dẫn về quản lý dự án xây dựng vậy Thầy

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 66 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 08:05 - May 10, 2021

Chào bạn phần này bạn có thể áp dụng để làm hồ sơ hàng loạt nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 09:05 - May 10, 2021

Thầy có thể cho xin file mẫu về quản lý dự án đy7o75c khi6ng ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 11:05 - May 10, 2021

chào bạn về phần in hàng loạt đã có 1 khoá học tạo ra tool đó trên excel nhé:

https://gitiho.com/khoa-hoc/tin-hoc-v...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội