Nguyễn Thị Thanh Thuy
Nguyễn Thị Thanh Thuy
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 411 lượt xem

Có thể hướng dẫ cho mình cách thiết lập ng thức tính điểm với yêu

Có thể hướng dẫ cho mình cách thiết lập công thức tính điểm với yêu cầu như sau:

-tỷ lệ NQH = 1% đạt 5 điểm

- Tỷ lệ nợ quá hạn = 0% đạt 7.5 điểm

- nếu tỷ lệ Nqh <1% cứ mỗi 0.1% thấp hơn thì cộng 0.1 điểm

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 411 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Thuy 14:05 - May 12, 2021

Chào bạn, bạn có thể gửi file giúp gitiho được không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội