Hồ Thị Ngọc Dương
Hồ Thị Ngọc Dương
Thảo luận 11 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 153 lượt xem

Ngày tháng Tên hàng hóa Khối lượng Đơn giá Thành tiền 01/05/2021 BỒ LỜIdạ mình dùng hàm nào để phân loại hàng hóa tương ứng với từng giá khác nhau ạ?

Ngày tháng Tên hàng hóa Khối lượng Đơn giá Thành tiền
01/05/2021 BỒ LỜI 21520 960    20.659.200
01/05/2021 KEO 9690 1020      9.883.800
01/05/2021 KEO 9440 1020      9.628.800
01/05/2021 KEO 11990 1040    12.469.600
02/05/2021 BỒ LỜI 13470 980    13.200.600
02/05/2021 BỒ LỜI 16210 980    15.885.800
Thảo luận 11 câu trả lời
Lượt xem 153 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 08:06 - Jun 04, 2021

Mình chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn, cụ thể là từ "phân loại" ở đây nghĩa là thế nào?

Bạn muốn đếm riêng các mặt hàng theo mỗi đơn giá có số lượng bao nhiêu hay là sắp xếp bảng theo tên hàng và đơn giá?

Tùy theo mục đích sẽ có phương pháp làm khác nhau, nên bạn có thể mô tả rõ hơn mục đích bạn cần đạt được là gì không?

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:06 - Jun 04, 2021

Chào bạn bạn có thể mô tả rõ hơn vấn đề bạn đang gặp phải không?

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:06 - Jun 04, 2021

đêm rieng mặt hàng theo mỗi đơn giá có số lượng bao nhiêu ạ

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:06 - Jun 04, 2021

ví dụ như  gỗ keo giá 1020 thì số lượng bao nhiêu; giá 1040 thì số lượng bao nhiêu

Bồ lời theo giá 960 thì sl bao nhiêu, giá 980 số lượng bao nhiêu

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:06 - Jun 04, 2021

Chào bạn bạn sử dụng hàm tìm kiếm phần này nhé

Bạn xem bài 24 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:06 - Jun 04, 2021

Bạn có thể dùng hàm SUMIFS để tính theo cách sau đây:

ô J2 = SUMIFS($C$2:$C$7, $B$2:$B$7, H2, $D$2:$D$7, I2)

sau đó sao chép công thức từ J2 xuống J5

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 10:06 - Jun 04, 2021

Dạ như giờ có 1 số mặt hàng mình đã thanh toán tiền rồi, còn lại chưa thanh toán. Căn cứ vào lượng hàng chưa thanh toán mình phân loại ra như trên. thì mình sử dụng thêm hàm nào thì hợp lý ạ

Ngày tháng Tên gỗ Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ngày thanh toán
01/05/2021 BỒ LỜI 21520 960    20.659.200  
01/05/2021 KEO 9690 1020      9.883.800 12/05/2021
01/05/2021 KEO 9440 1020      9.628.800  
01/05/2021 KEO 11990 1040    12.469.600 06/05/2021
02/05/2021 BỒ LỜI 13470 980    13.200.600  
02/05/2021 BỒ LỜI 16210 980    15.885.800  
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 10:06 - Jun 04, 2021

Để biết còn lại bao nhiêu mặt hàng chưa thanh toán thì nguyên tắc là:

Tổng số hàng - Số hàng đã thanh toán

Ở công thức trên bạn sẽ có tổng số hàng (chưa thanh toán).

Số hàng đã thanh toán = SUMIFS($C$2:$C$7, $B$2:$B$7, H2, $D$2:$D$7, I2, $F$2:$F$7, ">0")

(thêm điều kiện là ngày thanh toán >0 nghĩa là đã thanh toán)

Lấy hai hàm SUMIFS trừ đi nhau là ra kết quả thôi.

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 07:11 - Nov 11, 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kUKQn-R52NrzyJfAECKFLnsDN3EjUSz9/edit?usp=sharing&ouid=115939107527597737236&rtpof=true&sd=true

thầy có thể giúp e. cách làm sao để chuyển đổi về phone chữ exel thường được ko ạ, tất cả các sheet trong file exel công việc thuế của e bị lỗi như thế này ạ. mà e lại cần lắm ạ.e ko thể sửa lại từng cái từ đầu được.

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:11 - Nov 11, 2022

Chòa bạn hình như bạn đang đẩy nhầm file thì phải file lỗi kiểu này bạn có thể dùng vba để chuyển lại thành font nhé

bạn gửi file cho cskh rồi gitiho sẽ chuyển lại cho bạn

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:11 - Nov 14, 2022
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội