Hồ Thị Ngọc Dương
Hồ Thị Ngọc Dương
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 183 lượt xem

Em sử dụng hàm trong Excel khi cần tách dãy số ra k 1 dãy chữ ví dụ abcd 1234 Em sử dụng hàm ExtractNumber

Em cần tách dãy số ra  khỏi 1 dãy chữ. ví dụ abcd 1234 . Em sử dụng hàm ExtractNumber. Nhưng mà  cứ mỗi lần tắt exel đi thì hàm lại mất và e lại thực hiện thao tác nhấn Ait + F11 ra và coppy lệnh code vào mới hiển thị hàm. vậy có hàm nào thay thế tương tự ko ạ. hay làm sao để hàm ExtractNumber luôn hiển thị trong exel

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 183 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:06 - Jun 05, 2021

Hàm ExtractNumber không phải hàm có sẵn trong Excel mà tạo ra bởi add-in hoặc code trong VBA.

Khi sử dụng code này thì bạn chú ý phải lưu file ở dạng .xlsm (Excel Macro enable workbook) thì mới lưu được các đoạn code trong VBA.

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Ngọc Dương 09:06 - Jun 05, 2021

Chào bạn bạn làm như sau nhé(lưu ý máy bạn cài vba)

Ấn tổ hợp phím alt+fn+F11(ALT+F11) rồi làm như hình

Tiếp theo copy code sau vào

Option Explicit
Function ExtractNumber(rCell As Range)
    Dim lCount As Long
    Dim sText As String
    Dim lNum As String
    sText = rCell
        For lCount = Len(sText) To 1 Step -1
            If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then
                 lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum
            End If
        Next lCount
    ExtractNumber = CLng(lNum)
End Function
Sau đó  bạn sử dụng ngoài sheets nhé.


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội