NTTH
NTTH
Thảo luận 9 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 55 lượt xem

tại sao em viết code dòng cuối theo cách 1 thì được mà viết theo cách 2 khi

Cho em hỏi tại sao em viết code dòng cuối theo cách 1 thì được mà viết theo cách 2 khi thêm Workbooks("Book4") vào công thức dòng cuối lại báo lỗi "Subscript out of range" vậy ạ?

+Cách 1

Sub DongCuoi()

Dim DongCuoi As Long

DongCuoi = Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Range("E1").Value = DongCuoi

End Sub

+ Cách 2

Sub DongCuoi()

Dim DongCuoi As Long

DongCuoi = Workbooks("Book4").Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Range("E1").Value = DongCuoi

End Sub

Thảo luận 9 câu trả lời
Lượt xem 55 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NTTH 10:05 - May 14, 2021

Chào bạn bạn sử dụng cú pháp sau:

wb.Sheets("tenbook").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Vỗ tay vỗ tay
NTTH 10:05 - May 14, 2021

Còn nếu có nhiều Wb mà muốn chỉ rõ là wb nào thì viết code sao ạ?

Vỗ tay vỗ tay
NTTH 10:05 - May 14, 2021

Em áp dụng như code bên trên thầy đưa thì vẫn báo lỗi ạ

Vỗ tay vỗ tay
NTTH 11:05 - May 14, 2021

Chào bạn với wb ở đây là workbook hoặc là thisworkbook nhé.

Vỗ tay vỗ tay
NTTH 11:05 - May 14, 2021

Vậy em muốn chỉ rõ là wb nào thì sao ạ? Ví dụ em muốn viết Workbooks("Book4") thì báo lỗi "Subscript out of range" . Vậy em phải viết như thế nào ạ?

Vỗ tay vỗ tay
NTTH 11:05 - May 14, 2021

Chào bạn bạn thử như sau:

Workbooks("Book4.xlsx").Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Vỗ tay vỗ tay
NTTH 11:05 - May 14, 2021

Hoặc bạn có thể sử dụng function như sau:

Option Explicit
Sub timdongcuoi()
    Dim dc As Long
    dc = TimdongcuoiWB("Book1.xlsx", "Sheet1", "A")
    MsgBox dc
End Sub
Function TimdongcuoiWB(wb As String, ws As String, cot As String) As Long
    TimdongcuoiWB = Workbooks(wb).Sheets(ws).Range(cot & Rows.Count).End(xlUp).Row
End Function

Vỗ tay vỗ tay
NTTH 14:05 - May 14, 2021

Cảm ơn Thầy ạ

Vỗ tay vỗ tay
NTTH 15:05 - May 14, 2021

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội