Lại Thị Thanh Hương
Lại Thị Thanh Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 78 lượt xem

Bây giờ mình muốn tạo thêm macro 2 or 3 vào module 1 theo như bài 9 của chương

Bây giờ mình muốn tạo thêm macro 2 or 3 vào module 1 theo như bài 9 của chương 2 như chuyên ra hướng dẫn mà tôi làm theo video bài giảng thì lại thêm module 2

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 78 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lại Thị Thanh Hương 09:06 - Jun 07, 2021

Chào bạn bạn bạn có thể copy 2 sub trong module 2 sang module 1 được bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội