Nguyễn Nam Tước
Nguyễn Nam Tước
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 108 lượt xem

copy dữ liệu các cột không liền nhau của bảng dữ liệu từ sheet này dán

Nhờ thầy hướng dẫn cách copy dữ liệu các cột không liền nhau của bảng dữ liệu từ sheet này dán sang sheet khác

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 108 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 08:06 - Jun 12, 2021

chào bạn, phần copy có điều kiện nào để lọc không?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 11:06 - Jun 12, 2021

Dạ có ạ. Ví dụ như trong sheet tổng hợp có 10 cột, nhưng chỉ cần copy 5 cột để lập sheet báo cáo theo điều kiện của sếp đưa ra (nhiều báo cáo theo yêu cầu cụ thể)

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 12:06 - Jun 12, 2021

Chào bạn phần này bạn sử dụng advanced filter hoặc tham khảo khoá sau có phần code cho ví dụ này

https://gitiho.com/khoa-hoc/tin-hoc-v...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội