Tran Hang
Tran Hang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 74 lượt xem

Thưa tai sao "các khoản trích từ lương NLĐ" thì TK nợ là 3411?

Thưa cô cho e hỏi, tai sao "các khoản trích từ lương NLĐ" thì TK nợ là 3411?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 74 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tran Hang 02:06 - Jun 15, 2021

trích từ lương của nld thì làm giảm tiền lương mà lẽ ra họ dc nhận đi, nên ghi nợ 334 bạn nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội