Chọn gói thuê LMS phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Hơn 500+ doanh nghiệp đã sử dụng gói thuê LMS để xuất bản khoá học nội bộ của họ

starter

Được chọn nhiều
7.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 50
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 50GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: No
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Basic

Được chọn nhiều
14.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 200
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 60GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Pro

Được chọn nhiều
35.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 500
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 80GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Expert

Được chọn nhiều
70.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 1,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 120GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Pro Expert

Được chọn nhiều
140.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 2,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 180G
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Enterprise

Được chọn nhiều
210.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 3,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 240GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Pro Enterprise

Được chọn nhiều
280.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 4,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 300G
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Gold

Được chọn nhiều
350.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 5,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 360G
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Platium

Được chọn nhiều
700.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 10,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 500GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

Diamond

Được chọn nhiều
3.500.000.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 50,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 1TB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông