Chọn gói thuê LMS phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Hơn 500+ doanh nghiệp đã sử dụng gói thuê LMS để xuất bản khoá học nội bộ của họ

starter

Được chọn nhiều
6.999.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 50
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 50GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: No
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

basic

Được chọn nhiều
7.999.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 200
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 60GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

pro

Được chọn nhiều
11.999.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 500
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 80GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

expert

Được chọn nhiều
17.999.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 1,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: 120GB
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

pro expert

Được chọn nhiều
71.999.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 5,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: Unlimited
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

enterprise

Được chọn nhiều
155.999.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 10,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: Unlimited
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes

pro enterprise

Được chọn nhiều
359.999.000 VNĐ/năm

Hệ thống bao gồm:

 • Băng thông: Unlimited
 • Số nhân sự active: 50,000
 • Hệ thống thi online: Unlimited
 • Danh mục tuỳ chỉnh: Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ video: Unlimited
 • Tuỳ chỉnh tên miền riêng: Yes
 • Bảo mật SSL: Yes
 • Support 1-1 nhóm zalo: Yes
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông