5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Linh Mai25/11/2022

Excel cung cấp cho người dùng rất nhiều tiện ích khác nhau để làm việc chuyên nghiệp và nhanh chóng. Trong bài viết này 5 thủ thuật Excel giúp thêm tiện ích vào bảng tính cho công việc hiệu quả hơn nhé.

5 thủ thuật Excel thêm tiện ích vào bảng tính

Cách thêm đường viền vào ô bằng cách sử dụng câu lệnh If trong Excel

Để thêm đường viền xung quanh các ô đã trở nên quá đỗi cơ bản khi bạn sử dụng Excel. Nhưng thêm đường viền bằng cách sử dụng hàm IF thì có thể bạn chưa từng nghe đến. 

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Như ở ví dụ này, bạn muốn thêm đường viền vào ô nếu nó lớn hơn 450. Việc thêm thủ công sẽ tốn kha khá thời gian, và 1 câu lệnh IF có thể giải quyết vấn đề này. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn phạm vi bạn muốn sử dụng và nhấp vào Home => chọn mục Conditional Formatting => chọn mục New Rule.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Bước 2: Sau đó, trong hộp thoại New Formatting Rule, chọn Use a formula to determine which cells to format và nhập công thức này =$B2>450 vào Format values where this formula is true.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Trong công thức, B2 là ô đầu tiên của phạm vi bạn muốn thêm đường viền bằng hàm IF.

Bước 3: Nhấp vào Format để mở hộp thoại Format Cells, nhấp vào tab Border, sau đó chỉ định kiểu đường viền khi bạn cần.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Bước 4: Sau khi hoàn thành thì bấm vào OK để lưu lại các thiết lập. Bây giờ nếu ô lớn hơn 450, ô đó sẽ được thêm đường viền xung quanh.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Lưu ý: Nếu bạn muốn viền các ô với điều kiện dữ liệu trong ô đó là một văn bản cụ thể, chẳng hạn như “Apple”, bạn có thể nhập công thức =$E2="Apple" vào Format values where this formula is true khi dữ liệu đó đúng là văn bản như bạn yêu cầu.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng và tùy biến đường viền (Border) trong Excel

Cách kẻ bảng tự động trong Excel

Bạn đã biết cách để làm Excel tự kẻ bảng khi bạn nhập dữ liệu mới vào ô bất kỳ trong bảng tính chưa? Cách này có thể làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn, và bạn có thể áp dụng tính năng Conditional Formatting để thực hiện. Các bước của thao tác như sau:

1. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn thêm đường viền tự động khi bạn nhập giá trị. Trong ví dụ này là A1: F20 chẳng hạn.

2. Từ tab Home, nhấp vào Conditional Formatting => chọn New Rule.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

3. Trong hộp thoại New Formatting Rule, hãy nhấp vào Use a formula để xác định ô cần định dạng trong phần Select a Rule Type, sau đó nhập công thức =COUNTA($A1:$F1)>0 (A1 là ô trên cùng bên trái trong phạm vi đã chọn của bạn và F1 là ô trên cùng bên phải của phạm vi đã chọn của bạn).

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

4. Sau đó nhấp vào nút Format trong hộp thoại New Formatting Rule để chuyển đến hộp thoại Format Cells, nhấp vào tab Border và chọn Outline border.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

5. Và sau đó nhấp vào OK rồi bấm OK tiếp để đóng hộp thoại. Bây giờ, khi bạn nhập dữ liệu vào bất kỳ ô nào trong phạm vi đã chọn đã được áp dụng định dạng có điều kiện, các đường viền sẽ tự động được thêm từ Cột A đến Cột F mà bạn đã chọn.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Xem thêm: Cách viết công thức Excel trong Conditional Formatting và Data Validation

Cách thêm trường được tính toán (Calculated Field) vào bảng tổng hợp (Pivot Table)

Khi đã tạo bảng tổng hợp dựa trên dữ liệu nguồn trên Excel, sẽ có đôi lúc, bạn muốn dữ liệu của bảng tổng hợp có thể thực hiện tính toán để biết thêm thông tin. Trong trường hợp này, tính năng Calculated Field có thể giúp bạn thêm trường tính toán tùy chỉnh như bạn muốn mà không cần thông báo đến dữ liệu nguồn. Chúng ta cùng đến với 1 ví dụ để xem cách thực hiện thao tác này như thế nào:

Giả sử bạn có bảng tổng hợp sau và muốn tính toán doanh số bán hàng trung bình trên mỗi người trong mỗi công ty.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Bạn sẽ cần:

1. Nhấp vào bất kỳ ô nào trong bảng tổng hợp của bạn để hiển thị các tab PivotTable Tools.

2. Sau đó bấm Options => Fields, Items, & Sets => Calculated Field.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

3. Trong hộp thoại Insert Calculated Field, hãy nhập tên trường bạn cần vào hộp Name.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

4. Tiếp đến, trong hộp Formula, hãy loại bỏ công thức ban đầu và nhập = only, và nhấp vào Sale Price, sau đó nhấp vào nút Insert Field để chèn trường của bạn vào hộp Formula.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

5. Sau khi chèn trường Sale Price, hãy nhập dấu hiệu phân chia / và nhấp vào trường Number of People, rồi nhấp vào nút Insert Field, bạn sẽ nhận được trường được tính toán tùy chỉnh của mình.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

6. Và sau đó nhấp vào nút Add trong hộp thoại Calculated Field, sau đó nhấp vào OK để đóng hộp thoại và bạn sẽ nhận được một cột mới của trường bán hàng trung bình phía sau dữ liệu ban đầu trong bảng tổng hợp của bạn.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Xem thêm: 5 thủ thuật thú vị với Pivot Tables trong Excel

Cách thêm dấu tích vào ô bằng cách nhấp đúp trong Excel

Thông thường, để chèn dấu tích vào một ô, bạn cần vào hộp thoại Symbol, tìm ký hiệu đó rồi chèn thủ công. Nhưng không dễ để tìm ra ký hiệu dấu tích trong hộp thoại Symbol vì có rất nhiều ký hiệu được liệt kê bên trong. Nhưng nếu bạn chuyển sang dùng VBA trong Excel thì sẽ trở nên đơn giản hơn.

1. Mở trang tính mà bạn cần thêm dấu check mark, sau đó nhấp chuột phải và chọn View Code.

2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, sao chép và dán mã VBA bên dưới vào cửa sổ Code.

1 Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
2  If Not Intersect(Target, Range("B1:B10")) Is Nothing Then
3    Application.EnableEvents = False
4    If ActiveCell.Value = ChrW(&H2713) Then
5      ActiveCell.ClearContents
6    Else
7      ActiveCell.Value = ChrW(&H2713)
8    End If
9    Cancel = True
10  End If
11  Application.EnableEvents = True
12 End Sub
5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Lưu ý: Trong mã, B1: B10 là phạm vi bạn sẽ thêm dấu check mark bằng cách nhấp đúp. Bạn cũng có thể thay đổi thao tác tùy thích.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

3. Nhấn các phím Alt + Q để đóng cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications và quay lại trang tính.

Bây giờ, nhấp đúp vào bất kỳ ô nào trong phạm vi B1: B10, dấu check mark sẽ được nhập tự động. Và nhấp đúp vào ô một lần nữa, nó sẽ bị xóa.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Xem thêm: Thư viện mã VBA trong Excel hữu ích cho người mới bắt đầu 

Cách thêm màu vào danh sách thả xuống trong Excel

Bạn tạo một danh sách thả xuống để việc lọc, đọc dữ liệu dễ dàng hơn và bạn muốn trực quan hóa nó bằng màu sắc (đặc biệt hữu ích với những bảng tính có số lượng dữ liệu, danh sách thả xuống lớn). Bạn cần làm thế nào để làm được điều này, các bước dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho bạn:

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Đầu tiên, hãy tạo một danh sách thả xuống:

1. Tạo danh sách dữ liệu và chọn một phạm vi mà bạn muốn đặt các giá trị danh sách thả xuống. Như trong ví dụ này là A2: A6 chẳng hạn:

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

2. Nhấp vào thẻ Data => chọn mục Data Validation => Data Validation.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

3. Và trong hộp thoại Data Validation, hãy nhấp vào tab Data Validation, chọn tùy chọn List từ danh sách Allow được hiển thị trên màn hình, sau đó nhấp để chọn các giá trị danh sách bạn muốn sử dụng.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

4. Sau đó nhấp vào OK

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng định dạng điều kiện để tô màu cho danh sách thả xuống:

1. Đánh dấu các ô thả xuống của bạn (đây là cột A) và nhấp vào Home => Conditional Formatting => New Rule.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính
 

2. Trong hộp thoại New Formatting Rule, bấm Format only cells that contain trong phần Select a Rule Type, bên dưới phần Format only cells with, chọn Specific Text từ danh sách thả xuống đầu tiên và chọn “containing “ ở danh sách thả xuống thứ hai , sau đó nhấp vào nút để chọn giá trị mà bạn muốn định dạng một màu cụ thể.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

3. Sau đó nhấp vào nút Format và chọn một màu bạn thích từ tab Fill.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

4. Và sau đó nhấp vào OK> OK để đóng hộp thoại, lặp lại các bước từ 5 đến 7 cho từng lựa chọn thả xuống khác, ví dụ: Đào cho màu hồng, Nho cho màu tím…

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

5. Sau khi thiết lập màu cho các giá trị, khi bạn chọn bất kỳ giá trị nào từ menu thả xuống, ô sẽ tự động được tô màu với màu đã chỉ định của nó.

5 thủ thuật Excel giúp thêm các tiện ích cực hay vào bảng tính

Xem thêm: Cách tô màu trong Excel theo điều kiện bằng Conditional Formatting

Kết luận

Qua bài chia sẻ của chúng mình, chắc hẳn các bạn đã biết thêm những thủ thuật Excel thú vị để áp dụng vào công việc. Những kiến thức Excel như trong bài viết này các bạn có thể học đầy đủ, chi tiết theo từng chủ đề rõ ràng trong khóa học dưới đây:

Tuyệt đỉnh Excel: Trở thành bậc thầy Excel sau 16 giờ

Tuyệt đỉnh Excel là khóa học có 26000+ học viên đã và đang tin tưởng sử dụng tại Gitiho để nâng cao kỹ năng Excel, tăng hiệu quả công việc. Tham gia khóa học, các bạn sẽ được học cùng chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo tin học văn phòng cho nhân viên các tập đoàn lớn như Viettinbank, Vietcombank, TH True Milk, FPT Software,… 

Chương trình học được xây dựng bao gồm cả lý thuyết và thực hành giúp bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức và áp dụng vào công việc. Giảng viên cũng luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của bạn trong mục Hỏi - Đáp. Hãy đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ ưu đãi học phí hấp dẫn nữa nhé.

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông