CƠ CẤU, CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ SẢN PHẨM LIÊN KẾT

Sabrina24/07/2022

Trung tâm chuyển đổi số và sản phẩm liên kết là một trong những bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt trong thời đại số và phát triển hiện đại như hiện nay. Vậy, nhiệm vụ, chức năng của bộ phận này là gì? Hãy cùng xem nhé!

Khóa học:  Tuyển dụng thực chiến cho người mới bắt đầu

Chức năng của Trung tâm chuyển đổi số và sản phẩm liên kết

 1. Tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp trong công tác: 
 2. Nghiên cứu, thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/ liên kết giữa các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp.
chuyen-doi-so

Nhiệm vụ của Trung tâm chuyển đổi số và sản phẩm liên kết

Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

 1. Nghiên cứu sản phẩm/ dịch vụ, xu hướng ngành nghề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Công ty trong hệ thống.
 2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/ liên kết gia tăng giá trị các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp.
 3. Tổng hợp, ghi nhận ý kiến phản hồi từ các đầu mối các đơn vị về sản phẩm/ dịch vụ liên kết, thực hiện cải tiến, phát triển các gói sản phẩm/ dịch vụ của Doanh nghiệp.
 4. Là đầu mối tổng hợp nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của các khách hàng chiến lược (Doanh nghiệp và Công ty thành viên) và kết nối, phối hợp với các đơn vị trong hệ thống thực hiện nghiên cứu, thiết kế các gói sản phẩm, dịch vụ đáp ứng mong muốn của khách hàng.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.

Tổ Dự án CNTT

 1. Nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ, giải pháp phần mềm nhằm tích hợp các sản phẩm/ dịch vụ liên kết trong “hệ sinh thái” của Doanh nghiệp.
 2. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, phần mềm quản trị, kết nối quy trình nghiệp vụ trong nội bộ Doanh nghiệp và giữa các công ty trong cùng hệ thống.
 3. Hướng dẫn đào tạo và hỗ trợ các công ty áp dụng phần mềm vào quy trình, nghiệp vụ vận hành tại đơn vị. 
 4. Theo dõi, khắc phục, vá các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm ứng dụng trong thực tế. Phát triển, khai thác, cải tiến các ứng dụng công nghệ đáp ứng nhu cầu khách hàng sử dụng.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.

Từ điển năng lực là gì? Ý nghĩa của từ điển năng lực với doanh nghiệp

Quyền hạn của Trung tâm chuyển đổi số và sản phẩm liên kết

 1. Quyền chủ động triển khai các kế hoạch, phương án thực hiện công việc chuyên môn của Trung tâm tuân thủ quy chế, quy định của Doanh nghiệp;
 2. Quyền chủ động giao dịch, làm việc với khách hàng theo đúng phạm vi công việc được phân công/ ủy quyền nhằm thực hiện tốt các hạng mục công việc chuyên môn của Trung tâm;
 3. Quyền yêu cầu, đề xuất, kiến nghị Doanh nghiệp và các Đơn vị liên quan cung cấp, hỗ trợ các điều kiện, phương tiện và nhân sự hợp lý để thực hiện các công việc đã được giao;
 4. Quyền đề xuất lên HĐQT, Ban Lãnh đạo Đơn vị các chính sách, biện pháp, giải pháp, phương án… thực hiện hiệu quả nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm chuyển đổi số và sản phẩm liên kết

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm CĐS & SPLK gồm các phòng:

 • Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm;
 • Tổ Dự án CNTT.
chuyen-doi-so

Mối quan hệ của Trung tâm chuyển đổi số và sản phẩm liên kết với các phòng ban khác

 1. Hội đồng Quản trị: Là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện từ Hội đồng Quản trị, tiếp nhận chỉ thị, định hướng, chủ trương liên quan đến hoạt động của Trung tâm CĐS & SPLK;
 2. Ban Pháp Chế: Hỗ trợ tham vấn các nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn của Trung tâm CĐS & SPLK. Hỗ trợ các hồ sơ pháp lý có liên quan đến hoạt động của đơn vị.
 3. Ban Truyền thông & Marketing: Phối hợp thực hiện các chương trình xúc tiến, thúc đẩy doanh thu khách hàng sử dụng sản phẩm liên kết của Doanh nghiệp.
 4. Ban Nhân sự: Phối hợp với Ban Nhân sự xây dựng và hoàn thiện cơ cấu bộ máy của Trung tâm, xây dựng định biên và tuyển dụng nhân sự, thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho CBNV, xử lý quan hệ lao động,…
 5. Ban Kinh tế Đấu thầu: Đề xuất mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ hoạt động Trung tâm. 
 6. Ban Kế toán: Cung cấp thông tin, xử lý các hồ sơ thanh quyết toán có liên quan đến hoạt động của Trung tâm CĐS & SPLK.
 7. Ban kiểm soát nội bộ: Thực hiện các yêu cầu của Ban kiểm soát nội bộ phục vụ cho các cuộc kiểm soát nội bộ.
 8. Văn phòng Doanh nghiệp: Hỗ trợ Trung tâm CĐS & SPLK trang thiết bị làm việc, công tác hậu cần, hành chính, đi lại,..của Trung tâm.
 9. Ban Thanh tra: phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ Ban Thanh tra xử lý các sự vụ có liên quan.
 10. Các ban/phòng khác: phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn của Trung tâm CĐS & SPLK và các ban/ phòng/ đơn vị chuyên môn khác.
 11. Bộ phận kinh doanh của các đơn vị: phối hợp với các đơn vị thành viên triển khai đơn hàng/ thiết kế/ xây dựng gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp với khách hàng. 

Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng phòng Báo chí

Chế độ báo cáo của Trung tâm chuyển đổi số và sản phẩm liên kết

Báo cáo định kỳ

 1. Hàng tuần: Báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch công việc tuần tiếp theo của Trung tâm CĐS & SPLK;
 2. Hàng tháng: Báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch công việc tháng tiếp theo của Trung tâm CĐS & SPLK;
 3. Hàng quý: Báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch công việc quý tiếp theo của Trung tâm CĐS & SPLK;
 4. Hàng năm: Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm và đề xuất kế hoạch hoạt động năm tiếp theo.

Báo cáo đột xuất

Báo cáo đột xuất theo yêu cầu Ban Lãnh đạo.

Tổng kết

Trên đây là cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, chức năng của Trung tâm chuyển đổi số và sản phẩm liên kết trong doanh nghiệp. Mong rằng bạn đã có cái nhìn tổng quan về chính xác nhất về bộ phận này!

Chúc bạn học tốt!

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông