Hỗ Trợ

Bách Nguyễn Xuân

Dec 31 2020

Gitiho.com luôn chú trọng vào hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng, vì vậy để sản phẩm và dịch vụ từng bước được hoàn thiện và tiến tới đỉnh cao thì không thể thiếu những phản hồi đánh giá của các anh chị học viên về chất...

Tác giả được quan tâm

2,268
883,431
11
280
871,300
6
262
366,647
2
157
318,352
6

Chủ đề

G-LEARNING

Jan 29 2020

Gitiho.com là Trường đào tạo Tin học ứng dụng trực tuyến được phát triển và vận hành bởi Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam. Với sứ mệnh “ Nâng cao năng suất làm việc, cơ hội phát triển sự nghiệp cho nhân viên văn phòng bằng các chương...

G-LEARNING

Jan 29 2020

Nội dung chính1 A. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN2 I. THẺ TÍN DỤNG (VISA VÀ MASTER CARD)3 II. TIỀN MẶT4 III. DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN5 IV. THANH TOÁN KHI NHẬN MÃ KÍCH HOẠT KHÓA HỌC (COD)6 V. QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ TIỀN MUA KHÓA HỌC7 C. QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI KHÓA HỌC A. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN Học viên sử dụng 01 trong 03 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền mua Khóa học trên cho Ban Quản Trị: I. THẺ TÍN DỤNG (VISA VÀ MASTER CARD) Học viên lựa

G-LEARNING

Jan 29 2020

Nội dung chính1 I. QUY ĐỊNH ĐẶT MUA KHÓA HỌC2 II. QUY ĐỊNH VỀ HỦY ĐƠN ĐẶT MUA KHÓA HỌC3 III. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KHÓA HỌC I. QUY ĐỊNH ĐẶT MUA KHÓA HỌC Ban Quản Trị chỉ xác nhận thông tin đặt mua Khóa học từ Học viên khi Học viên điền đầy đủ...

G-LEARNING

Jan 29 2020

Nội dung chính1 I. NGUYÊN TẮC CHUNG2 II. QUY ĐỊNH CHUNG3 III. TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP CỦA HỌC VIÊN TRÊN WEBSITE https://gitiho.com4 IV. QUY TRÌNH GIAO DỊCH5 a. Quy trình dành cho người mua6 b. Quy trình hỗ trợ/bảo hành7 V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH8 VI. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU9 VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ10 a. Quyền của Ban Quản Trị11 b. Trách nhiệm của Ban Quản Trị12 VIII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM HỌC VIÊN13 a. Quyền của Học viên14 b. Trách nhiệm của Học viên15 IX. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG I. NGUYÊN

G-LEARNING

Jan 29 2020

Nội dung chính1 a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin2 b. Phạm vi sử dụng thông tin3 c. Thời gian lưu trữ thông tin4 d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin5 e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin6 f. Phương thức và công cụ để Học viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình7 g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Học viên liên quan đến thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội