Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Trần Linh Chi28/04/2023

Trong bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Microsoft Excel. Trong bài viết này, Gitiho sẽ tiếp tục giới thiệu tới bạn 1 hàm xử lý dữ liệu phổ biến không kém gì hàm LEFT. Đó chính là hàm RIGHT. Hãy cùng nhau xem hàm RIGHT có thể xử lý dữ liệu thế nào trong Microsoft Excel nhé!

Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Hàm RIGHT trong Excel là hàm gì?

 • Hàm RIGHT là hàm xử lý chuỗi trong Excel, tương tự hàm LEFT và hàm MID. Hàm RIGHT có chức năng trích xuất ký tự nằm bên phải của chuỗi ký tợ ban đầu. Ngoài chức năng khi sử dụng độc lập, hàm RIGHT cũng có thể kết hợp với các hàm Excel khác để thực hiện xử lý những dữ liệu phức tạp hơn
 • Cú pháp của hàm RIGHT như sau:

=RIGHT(text, [num_chars])

Trong đó:

 • Text (tham số bắt buộc): Chuỗi ký tự gốc cần trích xuất chuỗi ký tự con bằng hàm RIGHT. Tham số text đóng vai trò là khung tham chiếu cho ô chứa văn bản
 • Num_chars (tham số không bắt buộc): Số lượng ký tự muốn trích xuất bắt đầu từ bên phải của chuỗi văn bản. Nếu không nhập tham số này thì Excel sẽ mặc định num_chars là 1 và trả về kết quả là 1 ký tự. Nếu num_chars là số lớn hơn số ký tự có trong chuỗi văn bản ban đầu, Excel sẽ trả về kết quả là cả chuỗi văn bản đó
 • Lưu ý:
  • Hàm RIGHT luôn trả về kết quả dưới định dạng văn bản (vì hàm RIGHT là hàm xử lý chuỗi văn bản), dù ký tự được trích xuất là một con số. Vì vậy, nếu bạn muốn hàm RIGHT trả về kết quả dưới định dạng số, hãy kết hợp hàm RIGHT với hàm VALUE nhé!
  • Hàm RIGHT không thể hoạt động với chuỗi ký tự ngày tháng năm. Nếu cố thực hiện, kết quả trả về là một vài chữ số cuối cùng của một ngày.
Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Ứng dụng của hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT không chỉ được sử dụng để trích xuất chuỗi ký tự con nằm bên phải 1 chuỗi ký gốc, mà bạn có thể kết hàm RIGHT để thực hiệc xử lý dữ liệu với những yêu cầu phức tạp hơn.

Cách trích xuất chuỗi ký tự con nằm sau một ký tự nhất định

Nếu bạn chỉ sử dụng độc lập hàm RIGHT, bạn chị có thể trích xuất chuỗi ký tự một cách cơ bản. Nhưng nếu bạn bắt gặp trường hợp như sau:

Bạn muốn trích xuất lấy tên quốc gia "Mỹ" của tên sản phẩm Nho Mỹ với. Bạn sẽ sử dụng hàm RIGHT như sau: =RIGHT(A2,2)

Nhưng nếu bạn muốn trích xuất tên "Hàn" của tên sản phẩm Lê Hàn, bạn sẽ sử dụng hàm RIGHT như sau: =RIGHT(A3,3)

Bạn có thể dễ dàng thấy được sự thay đổi của tham số num_chars trong 2 ví dụ. Do sự khác biệt này, bạn không thể nào sử dụng một công thức để tính cho 1 ô và áp dụng cho các ô tương tự.

Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Vì vậy, đối với những bảng tính có nhiều dữ liệu cần trích xuất, việc ngồi gõ từng công thức sẽ vô cùng mất thời gian. Tuy nhiên, hoàn toàn có cách giải quyết cho bài toán này bằng cách kết hợp hàm RIGHT với hàm LEN và hàm SEARCH như sau:

=RIGHT(Text, LEN(Text)-SEARCH(ký tự mốc, Text))

Cách thức hoạt động của công thức này như sau: Thay vì xác định số ký tự cần trích xuất để nhập vào num_chars, chúng ta đặt 1 ký tự làm "mốc" và trích xuất chuỗi ký tự nằm sau ký tự mốc đó. Sử dụng hàm SEARCH (hoặc hàm FIND) để xác định vị trí của ký tự đó. Sử dụng hàm LEN để đếm tổng ký tự có trong chuỗi ký tự gốc, sau đó dùng kết quả đó trừ đi ký tự "mốc" vừa tìm được ở hàm SEARCH.

Để dễ hình dùng hơn công thức này, hãy xem ví dụ dưới đây:

Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Trong ví dụ, Gitiho đã đặt ký tự khoảng trống (dấu cách) giữa tên sản phẩm và tên quốc gia làm ký tự mốc. Sau đó, áp dụng công thức kết hợp hàm RIGHT, hàm LEN và hàm SEARCH bên trên để trích xuất dữ liệu. 

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hàm lấy ký tự trong Excel: MID, LEFT, RIGHT đơn giản

Cách trích xuất chuỗi ký tự con nằm sau dấu phân cách cuối cùng

Đối với những chuỗi ký tự chưa nhiều dấu phân cách (Ví dụ họ và tên từ 3 chữ trở lên: Hoàng Việt Linh , chuỗi chứa nhiều dấu gạch ngang (-)....) thì cần áp dụng một công thức kết hợp hàm RIGHT phức tạp hơn so với công thức bên trên. Để hiểu rõ hơn cách sử dụng công thức, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện trích xuất thông tin sau: Trích xuất tên "Linh" ra khỏi tên "Hoàng Việt Linh". Cùng phân tích những công thức cần sử dụng để thực hiện thao tác này nhé:

 • Lấy số lượng dấu phân cách có trong chuỗi ký tự gốc:
  • Đếm tổng số ký tự có trong chuỗi ký tự gốc: Sử dụng hàm LEN: =LEN(A2)
  • Loại bỏ các dấu phân cách có trong chuỗi: Sử dụng hàm SUBSTITUTE: =SUBSTITUTE(A2," ","")
  • Tính chiều dài của chuỗi khi không có dâu phân cách: Kết hợp hàm LEN và kết quả của hàm SUBTITUTE: LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))
  • Lấy tổng số ký tự của chuỗi ký tự gốc trừ đi chuỗi ký tự không chứa dấu phân cách: = LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))
 • Thay thế dấu phân cách cuối cùng với ký tự khác: Để phân biệt được dấu phân cách cuối cùng, dễ dàng xác định dấu đó và trích xuất chuỗi ký tự sau dấu đó, cần thay thế dấu phân cách đó bằng ký hiệu khác. Ví dụ ở đây, Gitiho sẽ thay dấu cách " " bằng dấu #. Để thay thế, ta tiếp tùng dùng hàm SUBSTITUTE. Sau đó, kết hợp vớ công thức bên trên, ta có:

=SUBSTITUTE(A2,” ”,”#”,LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,” ”,””)))

 • Lấy vị trí của dấu phân cách cuối cùng trong chuỗi ký tự: Dựa vào kí tự được thay thế với dấu phân cách cuối cùng, bạn có thể dễ dàng sử dụng hàm SEARCH (hoặc hàm FIND) để xách định của ký tự đó. Ta có công thức như sau:

=SEARCH(“#”,SUBSTITUTE(A2,” ”,”#”,LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,” ”,””))))

 • Trả về chuỗi kí tự con về bên phải dấu phân cách cuối cùng. Vị trí của dấu phân cách cuối cùng trong chuỗi đã được xác định. Sau đó, trừ số đó từ tổng độ dài của chuỗi, sau đó dùng hàm RIGHT để trả về những kí tự cần từ phần kết của chuỗi ký tự gốc: 

=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(“#”,SUBSTITUTE(A2,” ”,”#”,LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,” ”,””)))))

Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết
 • Trong trường hợp chuỗi xác định không chứa dấu phân cách xác định, công thức sẽ trả về kết quả là chuỗi ký tự gốc

Xem thêm: Cách tính tổng nhiều điều kiện trong Excel với hàm SUMIF và hàm SUMIFS

Cách cắt 1 chuỗi ký tự đầu tiên của chuỗi ký tự gốc

Như chúng ta đã biết, hàm RIGHT được sử dụng để trích xuất chuỗi ký tự con nằm bên phải (chuỗi ký từ cuối trở lên) của chuỗi ký tự gốc. Tuy nhiên, hàm RIGHT cũng có thể sử dụng để cắt 1 chuỗi ký tự đầu tiên (bên trái) của chuỗi ký tự gốc, sau đó trả về kết quả là những ký tự còn lại của chuỗi ký tự gốc. Công thức kết hợp hàm RIGHT hàm LEN để thực hiện thao tác đó như sau:

= RIGHT(Text, LEN(Text)-số ký tự muốn cắt)

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn cách làm nhé:

Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Ví dụ trên đã cắt đi 3 kí tự đầu là VN-, chỉ giữ lại số đằng sau

Kết hợp hàm RIGHT và hàm VALUE để trả về kết quả dưới định dạng số 

Tương tự các hàm văn bản khác, kết quả hàm RIGHT trả về sẽ mang định dạng văn bản, kể cả ký tự được trích xuất là con số. Ví dụ như sau:

Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Như chúng ta đã thấy, ký tự được trích xuất đã mang định dạng văn bản. Vì vậy, không thể sử dụng để tính toán hoặc gây ra lỗi khi thực hiện các thao tác phân tích dữ liệu. Để kết quả của hàm RIGHT mang đúng định dạng số, ta sẽ kết hợp hàm RIGHT với hàm VALUE. Công thức như sau:

=VALUE(RIGHT(Text,[num_chars]))

Và áp dụng lại với ví dụ bên trên:

Hướng dẫn cách dùng hàm Right trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Lúc này, ký tự được trích xuất đã mang định dạng số rồi đó!

Tổng kết

Trên đây là chức năng của hàm RIGHT trong Excel, cũng như cách kết hợp hàm RIGHT với các hàm Excel khác như hàm LEN, hàm SUBSTITUTE, hàm SEARCH... để thực hiện xử lý những dữ liệu phức tạp. Mong rằng bạn đã nắm được hết các cách làm và áp dụng được vào trong công việc của mình.

Chúc bạn học tốt!
 

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông