Hướng dẫn cách dùng hàm FILTER trong Power BI DAX

G-Learning
13 Jul 2019

Trong bài viết này Gitiho sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm FILTER trong Power BI. Hàm này thuộc nhóm hàm lọc dữ liệu, thường dùng khi bạn muốn thực hiện các lệnh lọc hoặc bỏ lọc trong các cột hoặc bảng dữ liệu.

Tác dụng của hàm

Hàm FILTER giúp lọc bảng dữ liệu theo điều kiện

(loại bỏ các giá trị không thỏa mãn điều kiện)

Cấu trúc của hàm

Hàm có cấu trúc như sau:

FILTER( <Bảng>, <Điều kiện lọc> )

Tham số sử dụng

Hàm có 3 tham số là:

  • <Bảng> : bảng cần lọc dữ liệu. Bảng này có thể là 1 bảng có sẵn hoặc 1 biểu thức tính trả về kết quả dạng bảng
  • <Điều kiện lọc> : Chỉ rõ lọc trên cột nào, theo điều kiện nào
  • <Cột cần lọc = Điều kiện lọc>

Kết quả trả về

Hàm có kết quả là bảng chỉ còn lại những dòng chứa giá trị thỏa mãn điều kiện lọc

Một số lưu ý khi dùng hàm

  • Bạn có thể dùng hàm FILTER để giảm bớt các đối tượng cần làm việc trong bảng, chỉ tính toán với những dữ liệu còn lại sau khi lọc.
  • Hàm FILTER không dùng độc lập, riêng lẻ mà thường lồng ghép trong các hàm khác có sử dụng tham số dạng Bảng.

Ví dụ

Công thức sau tính tổng số tiền thưởng của những nhân viên trong bộ phận Kinh doanh của công ty trong bảng DsNhanVien

=SUMX( FILTER(DsNhanVien, DsNhanVien[BoPhan] = “Kinh doanh”), DsNhanVien[Thuong] )

Trong đó:

  • Hàm Filter để lọc danh sách nhân viên theo bộ phận là Kinh doanh.
  • Hàm SUMX để tính tổng số tiền thưởng trong cột Thuong, tính theo các giá trị đã được lọc.

Tham khảo

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số hàm khác trong nhóm hàm lọc dữ liệu của Power BI:

Hàm VALUES trong Power BI DAX

Hàm DISTINCT trong Power BI DAX

Hàm ALL trong Power BI DAX

Trong thời đại 4.0 hiện nay, kỹ năng biểu diễn và phân tích dữ liệu đang ngày càng được coi trọng. Bạn hãy chủ động trang bị cho mình kỹ năng này thông qua khóa học về sử dụng Power BI TẠI ĐÂY. Hệ thống giáo dục trực tuyến Gitiho cam kết đem tới cho bạn những khóa học hay, chất lượng cao và sát với thực tế. Hãy truy cập ngay Gitiho.com để biết thêm chi tiết.

Đánh giá bài viết này

@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội