Hướng dẫn cách dùng hàm IF trong Power BI DAX

Gitiho
10 Sep 2019

Trong bài viết này Gitiho sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF trong Power BI. Hàm này thuộc nhóm hàm logic, thường dùng khi bạn muốn xét các trường hợp đúng/sai của 1 biểu thức logic.

Tác dụng của hàm IF

Hàm IF có tác dụng là trả về kết quả tương ứng theo các trường hợp ĐÚNG (True) hoặc SAI (False) của 1 mệnh đề logic.

Nếu mệnh đề logic được kiểm tra là đúng, kết quả sẽ trả về theo giá trị trong đối số thứ 2 của hàm

Nếu mệnh đề logic được kiểm tra là sai, kết quả sẽ trả về theo giá trị trong đối số thứ 3 của hàm.

Cấu trúc của hàm IF

Hàm có cấu trúc như sau:

IF( <Biểu thức logic kiểm tra>, <Giá trị nếu biểu thức logic là đúng>, [<Giá trị nếu biểu thức logic là sai>] )

Ý nghĩa các tham số

Các tham số trong hàm IF có ý nghĩa như sau:

<Biểu thức logic kiểm tra> : là giá trị hoặc biểu thức mà có thể trả về kết quả là True hoặc False (biểu thức so sánh, kết quả của hàm logic khác…).

<Giá trị nếu biểu thức logic là đúng> là giá trị sẽ nhận được trong trường hợp <biểu thức logic kiểm tra> là đúng.

<Giá trị nếu biểu thức logic là sai> là giá trị sẽ nhận được trong trường hợp <biểu thức logic kiểm tra> là sai. Giá trị này không bắt buộc phải nhập.

Kết quả trả về của hàm IF

Là giá trị tương ứng theo tham số thứ 2 hoặc thứ 3 của hàm, tùy theo kết quả của <biểu thức logic kiểm tra>

Một số lưu ý khi sử dụng hàm

  • Nếu <Giá trị nếu biểu thức logic là sai> bị bỏ qua (không xác định) thì hàm sẽ coi đó là giá trị rỗng.
  • Nếu <Biểu thức logic kiểm tra> là 1 cột thì hàm sẽ xét với tất cả các dòng trong cột đó và trả kết quả tương ứng theo từng dòng.
  • Nếu có nhiều hơn 2 giá trị cần trả về thì cần lồng nhiều hàm IF vào nhau.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn cách dùng hàm IF, chúng ta xét ví dụ sau đây:

Xét trong bảng Human, trong cột [Country] xem những ai có Country là Viet Nam:

  • Với những dòng có Country là Viet Nam, nhận giái trị là chữ “Đúng”
  • Với những dòng không phải là Viet Nam, nhận giá trị  “Sai”

Tham khảo

Bạn có thể tham khảo thêm một số hàm khác trong nhóm hàm Logic:

Trong thời đại 4.0 hiện nay, kỹ năng biểu diễn và phân tích dữ liệu đang ngày càng được coi trọng. Bạn hãy chủ động trang bị cho mình kỹ năng này thông qua khóa học về sử dụng Power BI TẠI ĐÂY. Hệ thống giáo dục trực tuyến Gitiho cam kết đem tới cho bạn những khóa học hay, chất lượng cao và sát với thực tế. Hãy truy cập ngay Gitiho.com để biết thêm chi tiết.

Đánh giá bài viết này

@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội