Trần Văn Ngọc
Trần Văn Ngọc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 136 lượt xem

Sub kekhungdongcuoi()Dim dongcuoi As LongDongcuoi = Sheets(''Sheet2")Range("B"& RowsCount)end(xlUp)row

Sub kekhungdongcuoi()

Dim dongcuoi As Long

Dongcuoi = Sheets(''Sheet2").Range("B"& Rows.Count).end(xlUp).row

   

    With Range("A2:E" & dongcuoi).Borders  'ke khung bao quanh

        .LineStyle = xlContinuous

        .ColorIndex = 0

        .TintAndShade = 0

        .Weight = xlThin

    End With


End Sub


Cho mình hỏi như này là sai ở đâu mà không được vậy?Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 136 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Ngọc 20:08 - Aug 15, 2021

Chào bạn bạn đang muốn kẻ khung nguyên dòng cuối hay sao nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội