Nguyễn trường sinh
Nguyễn trường sinh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 306 lượt xem

Mình đã tạo được macro này theo hướng dẫn Sub Ke_Khung_DongCuoi()Nhưng Dim

Mình đã tạo được macro này theo hướng dẫn Sub Ke_Khung_DongCuoi()

Nhưng cho mình hỏi: 

---Dim DongCuoi As Long

---DongCuoi = Sheets("ThucHanh1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row   

nếu thêm chữ "s'' vào chỗ này: "End(xlUp).Rows" thì macro chỉ border cách dòng cuối có chứa dữ liệu 1 hàng...

giải thích hộ mình với


     

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 306 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn trường sinh 21:08 - Aug 02, 2021

Thường cú pháp tìm dòng cuối là ...End(xlUp).Row

.Rowsố dòng tại vị trí nơi bạn chọn

.Rowsđếm số dòng trong vùng chọn 

Hai cách viết này khác nhau về nghĩa nên bạn chú ý viết cho đúng phương pháp nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội