Hồ Nguyễn Anh Thư
Hồ Nguyễn Anh Thư
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 210 lượt xem

file BaiTap_Chuong 2_Record macro_TongHop bị gửi nhầm rồi ạ trong file không có

Thầy ơi file BaiTap_Chuong 2_Record macro_TongHop bị gửi nhầm rồi ạ, trong file không có sheet "YeuCau1" để thực hành ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 210 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Nguyễn Anh Thư 08:07 - Jul 30, 2021

Chào bạn đây là cột yêu cầu bạn nhé


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội