long ngoc
long ngoc
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 315 lượt xem

Máy báo lỗi Compile errorExpected end withSub kekhung_rutgon() With Range("A2E12")

Máy báo lỗi Compile error

Expected end with

Sub kekhung_rutgon()

 

    With Range("A2:E12")

        .LineStyle = xlContinuous

        .ColorIndex = 0

        .TintAndShade = 0

        .Weight = xlThin

End Sub

là sao vậy Thầy,xin cảm ơn

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 315 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
long ngoc 14:09 - Sep 13, 2021

trong đoạn code trên có With Range("A2:E12") nhưng thiếu End With

Bạn cần có thêm dòng End With để viết đúng cú pháp này

Vỗ tay vỗ tay
long ngoc 17:09 - Sep 13, 2021

Cảm ơn a

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội