Minh Hùng
Minh Hùng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 357 lượt xem

Mình get data file excel bị báo lỗi này mình khắc phục như thế nào vậy


Mình get data file excel bị báo lỗi này, mình khắc phục như thế nào vậy thầy


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 357 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Minh Hùng 08:08 - Aug 18, 2021

Hi bạn, bạn thực hiện đúng theo hướng dẫn kìa. Bạn đi tới link: https://go.microsoft.com/fwlink/>L...

và tải phần mềm theo hướng dẫn. Ở đây máy tính bạn đang thiếu cái trình load dữ liệu hoặc bị ko update cái đó. Nên PBI hướng dẫn đi tới link kia và tải

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội