Lê Quốc Thiện
Lê Quốc Thiện
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 380 lượt xem

Có cách nào lấy data từ web mà web ng nhiều trang 1234 thì mình làm sao để

Có cách nào lấy data từ web mà web dạng nhiều trang 1,2,3,4 thì mình làm sao để lấy được hết.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 380 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Quốc Thiện 10:12 - Dec 02, 2020
Nguyên tắc khi lấy data từ web là bảng đó phải hiện hữu, vì là Power BI chỉ đang lấy được những cái hiển thị ra ngoài, là những cái mà web publish, chứ PBI ko truy cập được vào database của web đó, nên nhiều trang thì chúng ta phải làm thủ công từng trang, vì mỗi trang sẽ là 1 url khác nhau, hoặc tìm cách để hiển thị toàn bộ dữ liệu trong 1 trang (một số web thường có phần show all, show more ...)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội