NGUYỄN THỊ THANH VÂN
NGUYỄN THỊ THANH VÂN
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 159 lượt xem

em muốn lo dữ liệu 500 doanh nghiệp lớn từ trang https//vnr500comvn/Charts/Index?ch

Giảng viên ơi, cho em hỏi em muốn load dữ liệu 500 doanh nghiệp lớn từ trang https://vnr500.com.vn/Charts/Index?ch.... nhưng PBI báo lỗi như hình bên dưới, nhờ GV hướng dẫn cách load dữ liệu từ trang web này. Cám ơn GV.

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 159 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NGUYỄN THỊ THANH VÂN 09:03 - Mar 06, 2021

Chào bạn bạn thử vào getdata >blank query >home > advance edittor và copy đoạn code sau vào

let
    Source = Web.BrowserContents(" https://vnr500.com.vn/Charts/Index?cha"),
    #"Extracted Table From Html" = Html.Table(Source, {{"Column1", "TABLE[id='dataTables-search'] > * > TR > TH[colspan=""1""][rowspan=""1""]:nth-child(1):nth-last-child(3), TABLE[id='dataTables-search'] > * > TR > TH:not([colspan]):not([rowspan]):nth-child(1):nth-last-child(3)"}, {"Column2", "TABLE[id='dataTables-search'] > * > TR > TH[colspan=""1""][rowspan=""1""]:nth-child(1):nth-last-child(3) + TH[colspan=""1""][rowspan=""1""]:nth-child(2):nth-last-child(2), TABLE[id='dataTables-search'] > * > TR > TH:not([colspan]):not([rowspan]):nth-child(1):nth-last-child(3) + TH:not([colspan]):not([rowspan]):nth-child(2):nth-last-child(2)"}, {"Column3", "TABLE[id='dataTables-search'] > * > TR > TH[colspan=""1""][rowspan=""1""]:nth-child(1):nth-last-child(3) + TH[colspan=""1""][rowspan=""1""]:nth-child(2):nth-last-child(2) + TH[colspan=""1""][rowspan=""1""]:nth-child(3):nth-last-child(1), TABLE[id='dataTables-search'] > * > TR > TH:not([colspan]):not([rowspan]):nth-child(1):nth-last-child(3) + TH:not([colspan]):not([rowspan]):nth-child(2):nth-last-child(2) + TH:not([colspan]):not([rowspan]):nth-child(3):nth-last-child(1)"}}, [RowSelector="TABLE[id='dataTables-search'] > * > TR"]),
    #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Extracted Table From Html", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"STT", Int64.Type}, {"VNR500", Int64.Type}, {"Doanh nghiệp", type text}})
in
    #"Changed Type" 


Vỗ tay vỗ tay
NGUYỄN THỊ THANH VÂN 10:03 - Mar 09, 2021

Bạn làm như thầy Tuấn Ba tư vấn nhé, đây sẽ là kết quả, tuy nhiên do cấu trúc bảng ở website này chưa chuẩn nên kết quả sẽ chỉ như này (mong muốn là mỗi dữ liệu ở 1 cột). Thường các web cho dữ liệu ở nguồn mở như GitHub mới lấy được dữ liệu chuẩn


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội