Phan Thuyết Trình
Phan Thuyết Trình
Thảo luận 8 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 275 lượt xem

Chuyên gia cho mình hỏi có thể get data từ nguồn bên ngoài như phần mềm ERP và tự động cập nhật dữ liêu realtime trong power bi đc k

Chuyên gia cho minh hỏi, mình có thể get data từ một phần mềm ERP và tự động cập nhận dữ liệu realtiem được không (phần mềm ERP của mình sở hữu)


Thảo luận 8 câu trả lời
Lượt xem 275 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuyết Trình 09:03 - Mar 24, 2021

Chào bạn phần mềm đó trên web hay destop vậy

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuyết Trình 09:03 - Mar 24, 2021

Vì phần mềm này là quản lý dữ liệu của tất cả các phòng ban trong công ty, nên mỗi lần cần xem báo cáo riêng cho bộ phận của mình phụ trách phải thực hiện nhiều thao tác, và dữ liệu hiển thị cũng không trực quan. Kiểu mình muốn làm một dashboard trích xuất dữ liệu riêng của bộ phận mình để xem cho dễ

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuyết Trình 09:03 - Mar 24, 2021

chào bạn bạn vào được database rồi lấy bảng biểu cần thiết nhé

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuyết Trình 09:03 - Mar 24, 2021

Phần mềm có cả app (desktop và mobile) và trên web nữa

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuyết Trình 09:03 - Mar 24, 2021

Thì mình nên get từ đâu: Link web hay là database từ admin (và khi get từ database thì có cần tài khoản truy cập hay gì không)
Một câu hỏi nữa là trong trường hợp dữ liệu gốc từ web (host bị off, domain hết hạn, ...) thì dữ liệu mình đã get vào Pbi trước đó có còn hay không, khi tiến hành refresh thì dữ liệu có bị mất theo dữ liệu gốc không)

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuyết Trình 10:03 - Mar 24, 2021
database củ bạn dùng sql hay là dùng ứng dụng nào vậy.
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuyết Trình 14:03 - Mar 25, 2021

Bạn nên connect với database bằng SQL, bạn nói với bộ phận IT cấp quyền account, pass để truy cập nhé.

Có 2 loại kết nối từ databse: dạng Import và Direct - Dạng Direct sẽ realtime, cứ mở report là được update, nhưng sẽ mất thời gian update, đặc biệt dữ liệu nặng thì thời gian mở rất lâu. Dạng Import thì là theo từng lần Refresh. 

Khi dữ liệu gốc mất, thì dạng Import vẫn lưu đc lần cuối, Direct thì không. 

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuyết Trình 10:03 - Mar 26, 2021

Cám ơn chuyên gia nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội