Trần Bá Anh
Trần Bá Anh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 214 lượt xem

Khi xử lý bảng từ website (Wiki) vào PBI cột số người chết của Hoa Kỳ

Khi xử lý bảng từ website (Wiki) vào PBI, cột số người chết của Hoa Kỳ  có 1 số liệu gốc là 134.140 người, nhưng khi add vào PBI thì được nhận diện là 134.14, khi replace dấu . bằng blank thì trở thành số 13,414. Nhiều số liệu tương tự cũng bị như vậy. Làm sao để xử lý lỗi này hả thầy?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 214 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Bá Anh 17:06 - Jun 24, 2021

Bạn cũng làm như Video mình hướng dẫn chứ nhỉ ? Vì nguyên tắc là PBI lấy dữ liệu nguyên bản ở web, và thường dạng Text, nên sẽ là 134.140 luôn - nếu nó là 134.14 thì bị crawl thiếu dữ liệu thì ko xử lý được, còn ko phải lỗi Crawl, thì bạn chuyển về dạng Text trước, xem có hiển thị số 0 không, sau rồi ta mới replace dấu chấm và phẩy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội