Tạ Minh Ngọc
Tạ Minh Ngọc
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 64 lượt xem

Em gửi bài tập thực hành ạ Mong check giúp em Em ạ

Em gửi bài tập thực hành ạ. Mong thầy check giúp em. Em cảm ơn thầy ạ Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 64 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tạ Minh Ngọc 09:08 - Aug 18, 2021

Choà bạn bạn làm đúng rồi nhé, bài này chủ yếu phân biệt các kiểu định dạng trong dữ liệu thôi nhé

Vỗ tay vỗ tay
Tạ Minh Ngọc 08:08 - Aug 21, 2021
Giá trị Hàm kiểm tra Định dạng đang áp dụng trong cột C
Kiểm tra xem trong cột C dữ liệu đang được định dạng (Format Cells) như thế nào, trong thẻ Number đang chọn Category nào. Nếu đang là Custome thì bạn ghi rõ trong phần Type nội dung là gì
IsNumber IsText
Category Type (nếu Category là Custome)
01/06/2018 TRUE FALSE date      
43252 FALSE TRUE general      
43252 TRUE FALSE general      
Ngày 22-08-2018 TRUE FALSE Custome   "Ngày "dd-mm-yyyy  
Ngày 22 FALSE TRUE Custome   "Ngày "dd-mm-yyyy  
12/15/2019 FALSE TRUE Custome   mm/dd/yyyy  
12/15/2019 TRUE FALSE Custome   mm/dd/yyyy  
097 252 1234 FALSE TRUE general      
097 252 1234 TRUE FALSE Custome   000 000 0000  
12.153.184 FALSE TRUE number      
12,153,184 TRUE FALSE number      
Vỗ tay vỗ tay
Tạ Minh Ngọc 19:08 - Aug 21, 2021

Chào Hoàng bạn đẩy hình ảnh lên nhé, nhìn thì gitiho thấy bạn làm đúng rồi đó, bài này chủ yếu giúp bạn phân biệt cách kiểu dữ liệu trong excel nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội