Lê thanh
Lê thanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 34 lượt xem

Giá trị Hàm kiểm tra Định ng đang áp dụng trong cột C Kiểm tra xem trong cột
Giá trị Hàm
kiểm tra
Định dạng đang áp dụng trong cột C
Kiểm tra xem trong cột C dữ liệu đang được định dạng (Format
Cells) như thế nào, trong thẻ Number đang chọn Category nào. Nếu đang là
Custome thì bạn ghi rõ trong phần Type nội dung là gì
IsNumber IsText
Category Type (nếu Category là Custome)
01/06/2018 TRUE FALSE Date      
43252 FALSE TRUE General      
43252 TRUE FALSE General      
Ngày
22-08-2018
TRUE FALSE Custom   'Ngày ''dd-mm-yyyy  
Ngày 22 FALSE TRUE Custom   'Ngày ''dd-mm-yyyy  
12/15/2019 FALSE TRUE Custom   mm/dd/yyyy  
12/15/2019 TRUE FALSE Custom   mm/dd/yyyy  
097 252 1234 FALSE TRUE General      
097 252 1234 TRUE FALSE Custom   000 000 0000  
12.153.184 FALSE TRUE Number      
12.153.184 TRUE FALSE Number      
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 34 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê thanh 14:08 - Aug 26, 2021

Bài này bạn làm được rồi nhé.

Mục đích của bài tập là thực hành thao tác kiểm tra dữ liệu: kiểm tra bản chất dữ liệu (là text hay number) và kiểm tra việc định dạng dữ liệu.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội