Phan Thế Nhân
Phan Thế Nhân
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 159 lượt xem

ở ng thức Measure 1 ở cuối clip khi em set ng thứcMeasure 1 =

Cho em hỏi ở công thức Measure 1 ở cuối clip khi em set công thức:

Measure 1 = CALCULATE([Total Revenue],FILTER(Sales_2017,Sales_2017[Revenue] > [Average Revenue])) thì không hiện kết quả. Nhưng khi em thay [Average Revenue] bằng công thức AVERAGE(Sales_2017[Revenue]) thì lại được.

[Average Revenue] ở đây em đã tạo 1 New Measure là tính Avg cho Revenue sẵn rồi

Nhờ thầy giải đáp giúp em với ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 159 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thế Nhân 17:08 - Aug 30, 2021

Hi Nhân, như trong video giảng viên cũng có giải thích đấy, nếu trong Calculate có sử dụng Filter, thì không nên sử dụng 1 Measure khác, mà chỉ sử dụng các tính toán đơn giản. Cái này liên quan đến cách hoạt động của Power BI chứ cũng không có cách giải thích nào, trong tài liệu Microsoft họ hướng dẫn thẳng là dùng Filter với các công thức toán đơn giản, chứ nếu có 1 measure khác thì thường sẽ không hoạt động hoặc DAX sẽ chạy rất chậm.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội