Nguyễn Tuấn Cường
Nguyễn Tuấn Cường
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 404 lượt xem

em mún về việc tính tỉ trọng sản phẩm thông qua hàm AllSelect Ví dụTổng

Thầy ơi, em mún
hỏi về việc tính tỉ trọng sản phẩm thông qua hàm AllSelect. Ví dụ:

Tổng DT =
383,9 tỷ, dùng Filter Panel (tính năng Top N) để hiện Top 10 sản phẩm có DT cao
nhất (tổng top 10 là 233,2 tỷ)

và tính tỉ
trọng sản phẩm thông qua AllSelect (do filter thêm nhiều Slicer bên ngoài)
nhưng khi em kéo công thức chứa AllSelect thì phần %Contribute nó lại hiểu là TỪNG
SẢN PHẨM trong top 10 CHIA CHO TỔNG TOP 10, nhưng em cần là tỉ trọng của mỗi sản
phẩm trong TOP 10 này trên Tổng DT = 383,9 tỷ kia.

 

%contribute
= [Revenue YTD]/CALCULATE(

[Total revenue],

DATESYTD(Dim_Date[Date],"03/31"),ALLSELECTED(Master))

 

%contribute
nó lại đúng khi không dùng Top N trong Filter Panel.

 Master là “Fact Sales”, bảng Shortname là bảng
Dim


https://2.pik.vn/2020f9e3bf70-3511-46...

Em cảm ơn.

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 404 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tuấn Cường 10:12 - Dec 01, 2020

Bạn dùng ALL thôi chứ đừng dùng ALLSELECTED:


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tuấn Cường 11:12 - Dec 01, 2020
data của em chạy từ năm 2015 tới bây giờ, nếu dùng thì nó hiểu là YTD của năm 2020-2021 trên tổng doanh số tích lũy từ năm 2015 đến nay
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tuấn Cường 11:12 - Dec 01, 2020
data của em chạy từ năm 2015 tới bây giờ, nếu dùng ALL thì nó hiểu là YTD của năm 2020-2021 trên tổng doanh số tích lũy từ năm 2015 đến nay.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tuấn Cường 14:12 - Dec 01, 2020

Thế thì dùng ALLEXCEPT bạn à, nghĩa là ALL và ngoại trừ các bộ lọc về Năm, Tháng ...

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tuấn Cường 17:12 - Dec 02, 2020

như vậy nó mới chịu chạy thầy ạ

%contribute
= [Revenue YTD]/CALCULATE(

[Revenue YTD],

,ALL(Shortname))

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội