Manh Tran
Manh Tran
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 396 lượt xem

Trong Bảng income statement ( Hay P& L) có cấu trúc như hình sau đây Làm sao

Chào Thầy.
Trong Bảng income statement ( Hay P& L) có cấu trúc như hình sau đây, Làm sao thiết lập các chỉ tiêu tỉ lệ từng dòng (%) = giá trị từng dòng / chia cho doanh thu ạ ? Cảm ơn Thầy. Mạnh

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 396 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội