Lê Mai Hương
Lê Mai Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 104 lượt xem

Làm thế nào để tính Diffdate giữa 2 dòng trong cùng 1 columne ạ giúp em Ở

Làm thế nào để tính Diffdate giữa 2 dòng trong cùng 1 columne ạ. Thầy giúp em với ạ

Ở báo cáo này em muốn đánh giá sản phẩm bán sai FIFO (First in First out).

đầu tiên em sort "Feed code", 2 là sort "Good receipt", khi đó sẽ đánh giá cột "Product date" để kiểm tra bán hàng theo FIFO a.

Như ở ví dụ trên là sản phẩm sản xuất ngày 14/03/2022 đã bán sai FIFO.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 104 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Mai Hương 15:05 - May 04, 2022

Hi bạn, đây lại là 1 nội dung khó, kiến thức trong khóa học này chưa xử lý được - liên quan đến 1 DAX hơi khó là EALIER.

GV hướng dẫn để bạn nghiên cứu thêm như sau:

- Đầu tiên, bạn cần RANKX được cho Product Date để sau tính DateDiff

- Sau khi RANKX được thì ta dùng DAX tính Date Diff

Bạn tham khảo kỹ video này:  https://www.youtube.com/watch?v=Je1zf

Nếu được bạn gửi data mẫu để giảng viên xử lý trên case thực tế của bạn để hướng dẫn lại nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội