Hoàng Kiên
Hoàng Kiên
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 307 lượt xem

Dear Em có cơ sở dữ liệu như sau Sản phẩm gồm có 2 loại cấu thành

Dear Thầy,
Em có cơ sở dữ liệu như sau: Sản phẩm gồm có 2 loại cấu thành
6 tháng đầu năm:
SP1 = A + B 01/01/2019
SP2 = A + C 01/01/2019
SP3 = B + C 01/01/2019
nhưng do có sự thay đổi 6 tháng cuối năm:
SP1 = A + C 01/07/2020
SP2 = A + B 01/07/2020
SP3 = B + C 01/07/2020
Vậy làm thế nào để e tính đã sử dụng bao nhiêu A + B +C trên sản phẩm ạ.
Em cảm ơn!!
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 307 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Kiên 14:07 - Jul 04, 2020
Bạn chụp cho mình xem Data View để thấy đạng dữ liệu được ko, mình chưa hiểu
SP1 = A + B 01/01/2019
SP2 = A + C 01/01/2019
SP3 = B + C 01/01/2019
là như thế nào
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Kiên 16:07 - Jul 07, 2020
Công thức: https://imgur.com/a/95ezrtG, Sản lương bán: https://imgur.com/a/nysOnt
Em muốn tính tổng có điều kiện.
+ Tổng NL 1 và NL 2 trên doanh thu 01/01/2020 - 01/06/2020
+ Tổng NL 1 và Nl 2 theo giai đoạn áp dụng công thức
Thầy hỗ trợ giúp em tính với ạ. Excel thi sumifs được PBI thầy chỉ giúp e với ạ.
Em cảm ơn thầy
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội