Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 43 lượt xem

có thể chỉ cách làm trên thanh Formula Bar hiện thị như ng nubmber

thầy có thể chỉ cho em cách làm: trên thanh Formula Bar hiện thị như dạng nubmber nhưng thực chất là dạng text như cột C8 không ạ, em cảm ơn thầy
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 43 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Trà My 16:09 - Sep 09, 2021

Cách chuyển: bạn dùng hàm TRIM để chuyển 1 số sang dạng text => copy paste kết quả hàm trim ở dạng value là được.

Ví dụ:

Dùng công thức =TRIM(C9) tại 1 ô bất kỳ

Sau đó copy ô chứa công thức trên

Bấm vào 1 ô trống khác, thực hiện thao tác Paste Special => chọn Values

=> khi đó kết quả nhận được sẽ là ô chứa các con số nhưng bản chất lại là Text

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội