TRẦN THỊ LINH
TRẦN THỊ LINH
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 251 lượt xem

thay xem giup sao em viet doan code nay ma ket qua ra theo dinh dang ngay thangPrivate Sub

thay xem giup sao em viet doan code nay ma ket qua ra theo dinh dang ngay thang

Private Sub cmb_luu_Click()

    Dim dongcuoi_luu_dulieu As Long

    dongcuoi_luu_dulieu = Sheets("nhap_nl").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    With Sheets("nhap_nl")

              .Range("B" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = CLng(Me.tb_so_chung_tu.Value)

End Sub


Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 251 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 14:09 - Sep 15, 2021

Chào bạn định dạng ngày tháng trên sheet là được nhé. 

  With Sheets("nhap_nl")

              .Range("B" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value =Me.tb_so_chung_tu.Value

end with

Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 12:09 - Sep 18, 2021
y em la, doan code nay dua vao sheet so_chung_tu la day so, nhung ket qua lai ra dinh dang dd/mm/yyyy, vay lam sao trong VBA dinh dua vao sheet la day so luon khong can dinh dang trong excel
Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 12:09 - Sep 18, 2021

Chào bạn bạn định dạng trước bạn nhé vì bản chất thứ bạn nhìn thấy là trên sheets không phải là ở from bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 13:09 - Sep 18, 2021

da cam on thay, 

va sao em danh  trong dat cau hoi bai giang nay khong danh tieng viet duoc thay, em dung telex, vni deu khong duoc

Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 13:09 - Sep 18, 2021

va font anh huong nhu the nao khi viet code, vi em dung dinh dang dd/mm/yyyy voi font arial thi khong ra ket qua, con dung new romance thi duoc

Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 09:09 - Sep 20, 2021

Chào bạn trong phần đặt câu hỏi bạn xem đã chuyển sang mã việt nam chữ V chưa nhé. 

bạn định dạng font chữ ở sheets hay là ở from vậy?

Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 14:09 - Sep 20, 2021

em định dạng font trong uform

Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 14:09 - Sep 20, 2021
cho em hỏi cách nào để không cho viết thông tin vào combobox mà chỉ được phép chọn trong danh sách thôi
Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 14:09 - Sep 20, 2021

Chào bạn font bạn vào phần sau 

rồi bạn lưu lại là được nhé

Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 14:09 - Sep 20, 2021

Còn phần trong combobox bạn cần duyệt vòng lặp nếu trùng thì bạn mới cho lưu còn không trùng thì bạn không cho lưu nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội