Đào Trưởng Nguyên
Đào Trưởng Nguyên PRO
Thảo luận 8 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 700 lượt xem

vui lòng khắc phục lưu dữ liệu userform mà bị lỗi chữ viết?Em nhập

Thầy vui lòng hướng dẫn cách khắc phục lưu dữ liệu userform mà bị lỗi chữ viết?
Em nhập liệu xong nhưng lại bị lỗi chữ viết
Thảo luận 8 câu trả lời
Lượt xem 700 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào Trưởng Nguyên 20:08 - Aug 05, 2020
Đào Trưởng Nguyên 20:08 - Aug 05, 2020
Đào Trưởng Nguyên 09:08 - Aug 06, 2020
Chào bạn bạn mở quyền truy cập ra nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Đào Trưởng Nguyên 20:08 - Aug 06, 2020
Xin gửi lại cho thầy https://drive.google.com/file/d/1QY8p...
Vỗ tay vỗ tay
Đào Trưởng Nguyên 10:08 - Aug 07, 2020
Chào bạn bạn thử tạo ra một textbox nhé và gõ lại trên textbox đó xem, trong file của bạn mình thay Tb_TenLead thành textbox1 và để thuộc tính textbox1.value thành textbox1.text thì kết quả ok bạn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Đào Trưởng Nguyên 19:08 - Aug 07, 2020
Chào thầy, mình đã test và làm theo cách thầy rồi, nhưng không có hiệu quả ạ, thầy kiểm tra lại giúp em nhe! Trân trọng
Vỗ tay vỗ tay
Đào Trưởng Nguyên 20:08 - Aug 07, 2020
Chào thầy, sau khi đọc tin thầy xong, em phát hiện ra 1 vấn đề là, Nếu ta dùng công thức Viết Hoa sau dấu cách thì sẽ bị lỗi ạ, còn nếu không có code viết hoa sau dấu cách thì ta đánh được chữ Việt, thầy giúp em khách phục ạ
Vỗ tay vỗ tay
Đào Trưởng Nguyên 09:08 - Aug 08, 2020
Chào bạn bạn thử 1 textbox mới nhé và thử lại vấn đề sẽ bình, bạn thử v thường bạn nhé, chắc bạn chọn thuộc tính nào trong khi vẽ textbox nên không được, bạn thử với một máy khác và vẽ textbox nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội