Hoàng Văn Tài
Hoàng Văn Tài
Thảo luận 8 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 289 lượt xem

chút về lỗi này ạ textbox Họ tên dùng code chuyển thành viết hoa chữ cái

thầy ơi cho em hỏi chút về lỗi này ạ:

- textbox Họ tên dùng code chuyển thành viết hoa chữ cái đầu thì khi nhập dữ liệu trên userform là bị lỗi font, kết quả lưu ra sheet của excel cũng giữ nguyên đoạn text lỗi font đó

- trong khi đó các textbox khác (không có code viết hoa chữ cái đầu) thì nhập họ tên tiếng Việt lại không bị lỗi font

Thảo luận 8 câu trả lời
Lượt xem 289 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Văn Tài 17:02 - Feb 25, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Văn Tài 17:02 - Feb 25, 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên không?

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Văn Tài 17:02 - Feb 25, 2021
Hoàng Văn Tài 18:02 - Feb 25, 2021

Chào bạn bạn vẽ một textbox khác thay vào và thử lại nhé. mình thử với text box khác ok

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Văn Tài 16:02 - Feb 26, 2021

nhưng khi áp dụng code viết hoa chữ cái đầu vào textbox mới này thì nó vẫn bị thế thầy ah

Private Sub TextBox1_Change()

TextBox1 = StrConv(TextBox1, vbProperCase)

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Văn Tài 17:02 - Feb 26, 2021

Chào bạn bạn thử công lệnh này khi lưu nhé.

Range("L" & lr + 1).Value = Application.WorksheetFunction.Proper(TextBox1.Text)
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Văn Tài 18:02 - Feb 26, 2021

vâng, dùng cách này thì được rồi ạ, e cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Văn Tài 07:02 - Feb 27, 2021

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội