TRẦN THỊ LINH
TRẦN THỊ LINH
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 167 lượt xem

va viet kieu nay cung bi ra ket qua kieu dinh dang ngay thangPrivate Sub tb_so_chung_tu__KeyPress(ByVal

va viet kieu nay cung bi ra ket qua kieu dinh dang ngay thang

Private Sub tb_so_chung_tu__KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

     Select Case KeyAscii

       Case Is < vbKey0, Is > vbKey9

            KeyAscii = 0

             Beep

    End Select

    

End Sub

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 167 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 14:09 - Sep 15, 2021

Đoạn code này là giới hạn phím được phép nhập vào textbox bạn nhé.

Bạn cần xem lại cụ thể bạn đang lập trình cho textbox nào, và mục tiêu cần lập trình cho textbox đó là gì, dữ liệu nhập vào là dạng nào (text hay số, hay ngày tháng) => sau đó kiểm tra các đoạn code có liên quan tới textbox đó

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông