Nguyễn Hà
Nguyễn Hà
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 145 lượt xem

cho mình khi Power BI phát lấy dữ liệu này từ internet một số dòng chuyển

cho mình hỏi, khi Power BI phát lấy dữ liệu này từ internet, một số dòng chuyển thành cột như sau:

Đáng lý ra sau dòng USA, sẽ là dòng India, tuy nhiên dòng về India lại chuyển sang các cột kê tiếp của dữ liệu USA thay vì India phài là dòng thông tin thứ 2 sau dòng thông tin USA

Vậy mình phải làm sao để chuyền các thông tin của các cột đó về dữ liệu dòng như của USA

Dưới đây là website mình lấy thông tin

https://coronawiki.org/
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 145 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hà 17:11 - Nov 04, 2021

Sr bạn trung tâm bị miss câu hỏi nên phản hồi chậm.

Với câu hỏi này, gv có thử lấy dữ liệu từ website trên, thì do bạn đang chọn Table 4, là bảng bị chia ra - chỉ cần chọn lại Table 1 là đúng format. Khi lấy dữ liệu từ web, PBI sẽ tự động bắt các bảng, ta cần chọn đúng bảng.

Còn dữ liệu bị nhảy ngang như hình của bạn thì ko đưa xuống dưới được đâu, vì nó thành cột mới mất rVỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội