Đặng Mai Phương
Đặng Mai Phương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 144 lượt xem

đối với lỗi định ng date trong file ventureWorks_Sales_2017 ngoài cách xử lý

đối với lỗi định dạng date trong file AdventureWorks_Sales_2017, ngoài cách xử lý như giảng viên trong video thì mình xử lý bằng cách change type with locale sang nơi có định dạng date là M/D/Y như  thứ tự ban đầu của file excel.


kết quả cho ra cũng chính xác. vậy mình cũng có thể sử dụng cách này đúng ko?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 144 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Mai Phương 18:12 - Dec 15, 2021

Cách này được nha bạn. Nhưng nó có 1 vấn đề, là ta đang thay đổi format cho riêng file này, nếu cùng source (file excel) mà muốn tạo 1 báo cáo khác, thì bạn cũng phải change type with locale, hoặc nếu nguồn dữ liệu excel khác, lại phải tìm locale phù hợp - nghĩa là ta đang chỉ xử lý trên các file. 

Để triệt để mình hay khuyên mn là thiết lập định dạng trên Máy, Excel và Power BI như nhau, để triệt để (thường thiết lập dạng English tiêu chuẩn luôn) 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội