Võ Xuân Thành
Võ Xuân Thành
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 504 lượt xem

là mình đang lấy data từ folder vậy thì mình có thể lấy thêm các lookup từ

Cho mình hỏi là mình đang lấy data từ folder, vậy thì mình có thể lấy thêm các lookup từ các file excel khác để lên BI hay không. Cảm ơn bạn

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 504 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Xuân Thành 16:12 - Dec 02, 2020

Vẫn được nha bạn, lấy data từ folder là 1 query, còn lấy tiếp từ file khác thì lại là query khác. Hoàn toàn có thể kết hợp với nhau.

Vỗ tay vỗ tay
Võ Xuân Thành 09:12 - Dec 03, 2020

Mình đang get data từ folder, nó bị lỗi xuất hiện 2 lần 1 file. Có cách nào để xử lý chỗ này không bạn


Vỗ tay vỗ tay
Võ Xuân Thành 09:12 - Dec 03, 2020

Cách 1 là mình bỏ chọn các bảng bị trùng đi, xuất hiện 2 lần 1 file vì trong file đó đang có định dạng bảng, nên cách 2 là mình đảm bảo ko có định dạng bảng. 

Nhưng việc này là bình thường, vì Power BI xác định theo bảng chứ không phải theo file. Nên bạn nhìn kỹ trong phần chọn hoặc xóa các bảng không cần thiết đi là được. 

Case của bạn có thể thấy thêm là có sheet ẩn nên có thêm bảng đó.

Vỗ tay vỗ tay
Võ Xuân Thành 09:12 - Dec 03, 2020
Mình copy bảng đó qua sheet khác, và xóa sheet cũ thì được rồi. Mà mỗi file mình không có file ẩn, với mình chưa hiểu lắm về việc file có định dạng bảng? Bạn giải thích thêm mình chỗ này đi.
Vỗ tay vỗ tay
Võ Xuân Thành 10:12 - Dec 03, 2020

Định dạng bảng là kiểu Table trong excel đó bạn. Thông thường import dữ liệu từ Excel vào, chúng ta thấy nó hay nhận dạng theo sheet, thực tế do chúng ta ko định dạng vùng nào là bảng, nên nó hiểu 1 sheet là 1 bảng.

Bạn nhìn vào đây để thấy Range và Table: 

- Đây là 1 vùng thông thường

- Cũng vùng đó nhưng định dạng bảng (Insert -> Table hoặc Format as Table):

Xuất hiện Table Tools (Design), bảng có tên Table 1 khác tên sheet.

Nếu sheet này import vào PBI, bạn sẽ thấy có tùy chọn cho Table 1 và Sheet 1.

=> Đây chính là ý PBI nhận diện dữ liệu nhập vào theo bảng chứ ko phải theo file. Tương tự nếu bạn biết thêm về các kiểu kết nối khác như kết nối với Database, Datawarehouse ... thì chúng ta cũng sẽ tìm bảng chứ ko tìm file.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan