Nguyễn Thị Hồng Mỹ
Nguyễn Thị Hồng Mỹ
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 277 lượt xem

Mình có 1 tip xử lý ngày tháng ng text xin chia sẻ cùng mọi người 1 nhập số

Mình có 1 tip xử lý ngày tháng dạng text xin chia sẻ cùng mọi người: 

1- nhập số 1 vào 1 ô tạm (ví dụ A1), định dạng về ngày tháng (sẽ hiển thị là 1/1/1900)

2- Copy ô A1, paste special, multiple + format

==> ta ta, all data has been transform to datevalue with perfect format. 

Hope this is helpful!

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 277 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Mỹ 22:02 - Feb 17, 2021

Mình làm rõ thêm b2: bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu ngày tháng cần xử lý trước khi paste special nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Mỹ 13:02 - Feb 19, 2021

Cảm ơn bạn đã chia sẻ Tips này cho mọi người cùng biết :D Cách của bạn sẽ đưa về định dạng mặc định của Excel, rất thông minh và hiệu quả (Y)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội